Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Viac informácií nájdete v našich podmienkach.

Na zjednodušenie odstúpenia od kúpnej zmluvy odporúčame použiť náš online formulár alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Tovar môžete vrátiť:

- Tovar pošlite na adresu prevádzkarne: Dipablo s.r.o. , Dopraváků 749/3, Praha 8, 184 00,  Czech Republik

Pri vrátení tovaru prepravcom tovar riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar neposielajte na dobierku, v takom prípade nebude prijatý. Ak nepoužijete formulár na odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo faktúry alebo objednávky a číslo bankového účtu na vrátenie peňazí.

Kontakty pre ďalšie informácie:
info@nejkufry.cz
Tel: +420 734 212 086 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)

(infolinka Po-Pá 9:00 - 17:00)

Kontakty
| Registrácia