Reklamácie

Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z chybného plnenia (reklamácie) sú upravené v obchodných podmienkach. Tu sme pre vás pripravili základné informácie o tom, ako reklamovať tovar.

Všeobecné informácie o tom, ako podať žiadosť

Všeobecné informácie o tom, ako podať žiadosť Ako spotrebiteľ ste povinný preukázať kúpu tovaru predložením dokladu o kúpe alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom. Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sami spôsobili alebo o ktorých ste vedeli pri kúpe tovaru. To isté platí pre vady, pre ktoré sme sa s vami ako predávajúci a spotrebiteľ dohodli na znížení ceny. Nezodpovedáme za bežné opotrebenie. Reklamácie sa musia uplatniť najneskôr do 24 mesiacov. Reklamácie sa musia uplatniť bezodkladne, aby sa zabránilo rozšíreniu vady a následnému zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením závady po jej zistení môžete zabezpečiť bezproblémové vybavenie reklamácie. Pohľadávka je vybavená až po tom, ako sme vás o tom informovali. Ak zákonná lehota uplynie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Online systém na reklamácie

Aby sme vám uľahčili riešenie vašej sťažnosti, pripravili sme "online systém sťažností", v ktorom nám jednoducho oznámite, čo sa stalo. Na zadanie formulára potrebujete poznať variabilný symbol - je uvedený na faktúre a zodpovedá číslu objednávky. Musíte tiež zadať e-mail, ktorý bol zadaný v objednávke. Ak tieto informácie nemáte k dispozícii (napr. tovar bol zakúpený v obchode bez registrácie), využite iné spôsoby uplatnenia reklamácie.

Ďalšie možnosti

Môžete nás kontaktovať telefonicky na linke zákazníckeho servisu alebo zaslať informatívny e-mail, najlepšie s vyplneným reklamačným protokolom, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu, alebo s číslom faktúry či objednávky, popisom závady a ideálne aj s fotografiami poškodenia na adresu info@nejkufry.cz.

Poštou alebo prepravnou spoločnosťou

Adresa na odoslanie reklamovaného tovaru: Nejkufry.cz, Dopraváků 749/3, Praha 8, 184 00. Pri zasielaní tovaru na reklamáciu poštou alebo zmluvným prepravcom tovar riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Uveďte číslo online reklamačného protokolu alebo vložte stiahnutý vyplnený reklamačný protokol, prípadne uveďte aspoň číslo faktúry alebo objednávky, popis závady a kontakt na vás - adresu, telefón.

Reklamace na prodejně

Reklamovat zboží je možné osobně v otevírací době na naší prodejně Nejkufry.cz, Dopraváků 749/3, Praha 8, 184 00.
Pro zjednodušení a urychlení vyřízení reklamace doporučujeme si stáhnout a vyplnit reklamační protokol.

Reklamační protokol ke stažení k dispozici zde.

Kontakty pro řešení a informace o průběhu reklamace:
info@nejkufry.cz
tel: 734212086 (v pracovní dny 9:00 do 17 hod)

(infolinka Po-Pá 9:00 - 17:00)

Kontakty
| Registrácia